Utvalgte sider fra hittil publiserte tegneserier

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
https://www.aaslundillustrations.com/?page_id=2

Er du interessert i et blad eller to (helst alle)? Gå til linken over for kontakt 🙂

Kapittel 5
(Under produksjon)