Gråriket:

Gråriket er en sverd-og-trolldomserie og Emils hovedprosjekt. Han tegner nå underserien Reisen til Pojaba som handler om et bergtroll besøke Pojabaprovinsen i øst for å finne ut hvorfor han er tilknyttet en lokal ridderorden. Samtidig blir han forfulgt av leiesoldater og snikmyrdere.

Denne serien startet som hovedoppgaven til Emil på andreåret i Bjerkely Folkehøyskole i 2015-16 og har fortsettet siden. Han driver nå med blad nr. 5.

Samtull – Går der de partiske massemediene ikke tør 

Samtull, eller SocCom på engelsk, er en stripeserie som tar av seg det meste som skjer i samfunnet. Temaer varierer sterkt og kan handle om alt fra norske til utenlandske saker.

Postkort 

Her er det jule- og påskekort på menyen. Tegningene er i tegneseriestil og har ofte en humoristisk vri.

Bursdag, brylupp, konfirmasjon og Valentinskort vil komme senere.

Egyptiske guder

Opprinnelig en egen Inktoberutfordring på Instagram som har utviklet til et sideprosjekt.