Et sideprosjekt. Opprinnelig en del av Inktoberutfordringen på Instagram, men har utviklet til en egen hobby. Drømmer å samle dem til en bok.

Horus’ fire sønner
(Underst til øverst) Geb, Shu og Nut